• THÔNG TIN ĐÓNG LỆ PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ  A. ĐỐI VỚI CÁC TÁC GIẢ BÀI BÁO HỘI NGHỊ

  ĐÓNG PHÍ TRƯỚC NGÀY 30/9/2015
  LƯU Ý: CHỈ CÓ NHỮNG BÀI BÁO ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐĂNG VÀ ĐÃ ĐÓNG PHÍ MỚI ĐƯỢC IN TRONG PROCEEDINGS CỦA HỘI NGHỊ

  1. Mức lệ phí: 500.000đồng/bài (bao gồm phí đăng bài, 01 suất tham dự và báo cáo tại Hội nghị, 01 cuốn Proceedings, ăn trưa, tiệc trà giữa buổi)

  CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:

  * TRƯỜNG HỢP 01 NGƯỜI LÀ TÁC GIẢ DUY NHẤT CỦA NHIỀU BÀI BÁO THÌ:
  - Bài thứ nhất: 500.000 đồng
  - Kể từ bài thứ hai: 300.000 đồng/bài
  (bao gồm phí đăng bài, 01 suất tham dự và báo cáo tại Hội nghị, 01 cuốn Proceedings, ăn trưa, tiệc trà giữa buổi)
  Ví dụ: ông Nguyễn Văn A là tác giả duy nhất (BÀI BÁO CHỈ CÓ 1 TÁC GIẢ) của N bài báo thì số tiền cần đóng là: 500.000 + 300.000x(N-1)

  * TRƯỜNG HỢP NHIỀU TÁC GIẢ CỦA 1 BÀI BÁO CÙNG MONG MUỐN THAM DỰ HỘI NGHỊ:
  Ngoài 500.000 đồng của tác giả thứ nhất đã đóng thì cứ mỗi tác giả đăng ký tham dự tăng thêm sẽ đóng:
  - 500.000 đồng/người (bao gồm 01 cuốn Proceedings, tài liệu, ăn trưa và tiệc trà giữa buổi)
  - 300.000 đồng/người (tài liệu, ăn trưa, tiệc trà giữa buổi, KHÔNG có Proceedings)

  2. Thủ tục nộp tiền:
  Quý tác giả vui lòng nộp tiền qua ngân hàng trước ngày 30/9/2015 theo thông tin tài khoản sau:

  Tên Tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  Số Tài Khoản: 31410001800857 
  Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Sài Gòn
  Nội dung nộp tiền: Lệ phí Hội nghị VCME 2015 – Bài báo số ... (Mã số của Báo cáo) của tác giả: …... (Tên của tác giả 1) và ……. (tên của tác giả 2, tác giả 3… nếu có)

  3. Đăng ký danh sách đại biểu (BẮT BUỘC THỰC HIỆN):
  Nhằm giúp Ban tổ chức chuẩn bị công tác gửi thư mời, tiếp đón được chu đáo, sau khi đóng phí, Quý tác giả vui lòng đăng ký online danh sách đại biểu tham dự theo linhk sau: 
  https://docs.google.com/a/hcmute.edu.vn/forms/d/1lEeYAX60jfvzxAyCIhMevM2Gz1_tLf-eQov0f88O9wc/viewform  B. ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU KHÔNG PHẢI LÀ TÁC GIẢ BÀI BÁO 

  ĐÓNG PHÍ TRƯỚC NGÀY 30/9/2015

  1. Mức lệ phí: 500.000 đồng/người (phí này bao gồm 01 cuốn Proceedings, tài liệu, ăn trưa và tiệc trà giữa buổi)

  2. Thủ tục nộp tiền
  Quý tác giả vui lòng nộp tiền qua ngân hàng trước ngày 25/9/2015 theo thông tin tài khoản sau: 

  Tên Tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  Số Tài Khoản: 31410001800857 
  Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Sài Gòn
  Nội dung nộp tiền: Lệ phí tham dự Hội nghị VCME 2015 - Tên người tham dự


  3. Đăng ký tham  dự
  Sau khi đóng phí tham dự, Quý đại biểu vui lòng đăng ký danh sách cho Ban tổ chức theo hướng dẫn như sau:

  Cách 1: Đăng ký online theo link:
  https://docs.google.com/a/hcmute.edu.vn/forms/d/1QRawJ6ltM3TrvV2z9VGsJzbuQ6U7_M_JUJpxIYy2kdE/viewform 

  Cách 2: Đăng ký qua email
  hoinghicokhi2015@hcmute.edu.vn 
  Nội dung thông tin đăng ký gồm:
  -   Họ tên người đăng ký tham dự:…………………………………………….
  -   Học vị, học hàm:……………………………………………………………
  -   Công việc đang làm:………………………………………………………..
  -   Nơi làm việc………………………………………………………………..
  -   Địa chỉ:……………………………………………………………………..
  -   E-mail:……………………  Di động: ……………


  Để Hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp, Ban tổ chức rất mong nhận được sự cộng tác từ Quý đại biểu và Quý tác giả.
  Trân trọng./.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8880 hoặc 8884
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 7,456

Tổng truy cập:73,073