• CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

    - Gửi bài tóm tắt: trước 30/6/2015  trước 15/7/2015

    - G
    ửi bài toàn văn: trước 31/07/2015 trước 15/8/2015

    - Gửi giấy mời tham dự: trước ngày 28/09/2015 trước ngày 15/10/2015


Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: vp.congdoan@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 4,843

Tổng truy cập:75,643