• DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO CHẤP NHẬN ĐĂNG VÀ ĐÃ ĐÓNG PHÍ  Stt

  Mã bài báo

  Tên Bài báo

   Tác giả

  1

  4

  NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG CỦA THẤU KÍNH TRONG PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI

  TS. Nguyễn Đức Nam, Châu Ngọc Lê

  2

  5

  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH THỜI GIAN CHÁY TRỄ CỦA HỖN HỢP NHIÊN LIỆU  DIESEL/BIODIESEL

  ThS. Dương Quang Minh, TS. Lương Đình Thi, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Vũ

  3

  7

  FLOW STRESS DATA FOR FEM SIMULATION OF INCONEL 718 MACHINING

  Nguyen Tuan Anh, Pham Huy Hoang

  4

  9

  A STUDY ON FACTORS THAT AFFECT ON THE FIXED BED GASIFICATION PROCESS

  Hoang An Quoc, Nguyen Vu Lan, Nguyen Thanh Quang, Nguyen Ngoc Tuyen

  5

  10

  ĐƠN GIẢN HÓA NHỮNG MẶT CONG TRONG MÔ HÌNH B-REP

  ThS. Huỳnh Thanh Thưởng, TS. Nguyễn Văn Cương

  6

  11

  THIẾT KẾ CẢI TIẾN VÀ CHẾ TẠO SILO TỒN TRỮ CÁM VIÊN NĂNG SUẤT 500 TẤN

  TS. Nguyễn Văn Cương, Ths. Nguyễn Hoài Tân

  7

  12

  EFFECT OF ANIONS, CATIONS AND IONIC STRENGTH IN THE BATH ON THE Cr (III) ELECTRODEPOSITION

  Eng. Nguyen Van Tai, Prof. Jing - Chie Lin, Dr. Nguyen Van Cuong

  8

  13

  NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY RAU QUẢ BẰNG MÁY SẤY CHÂN KHÔNG VI SÓNG

  TS. Nguyễn Văn Cương, TS. Nguyễn Văn Khải

  9

  14

  NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ ÁP SUẤT VÀ VẬN TỐC GIÓ TRONG ĐƯỜNG ỐNG

  TS. Nguyễn Văn Cương, Ths. Nguyễn Hoài Tân

  10

  15

  MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC VỀ ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY TÔM SÚ

  TS. Nguyễn Văn Cương

  11

  19

  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY PHUN THUỐC CHO RUỘNG LÚA ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

  Dương Hữu Anh, Lê Thanh Phúc

  12

  20

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ VẬT LIỆU VÀ CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY KHI MÀI TRÒN NGOÀI THÉP HỢP KIM

  TS.Nguyễn Tuấn Linh, TS.TS.Trần Văn Địch, PGS.TS.Vũ Quý Đạc

  13

  21

  NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VẬT LIỆU HỢP KIM CHỊU NHIỆT DZ125L CHẾ TẠO BỞI CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH BẰNG TIA LASER

  Đoàn Tất Khoa, Hồ Việt Hải , Đỗ Xuân Tươi, Nguyễn Tài Hoài Thanh

  14

  22

  NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THAM SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN GÓC NGHIÊNG GIỚI HẠN CHI TIẾT THÀNH MỎNG CHẾ TẠO BỞI CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH BẰNG TIA LASER

  Đoàn Tất Khoa, Hồ Việt Hải

  15

  25

  NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THAM SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI PHAY HỢP KIM TI-6AL-4V

  Nguyễn Văn Toàn

  16

  26

  NGHIÊN CỨU THỦY ĐỘNG LỰC HỌC CHÂN VỊT TÀU CAO TỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CFD VỚI PHẦN MỀM FINE/MARINE

  Nguyễn Duy Bách, Nguyễn Hà Hiệp, Lương Đình Thi

  17

  27

  XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ CHÁY TẦNG CỦA HỖN HỢP ISO-OCTANE/N-HEPTANE/KHÔNG KHÍ BẰNG PHẦN MỀM CHEMKIN

  Lương Đình Thi, Nguyễn Hà Hiệp

  18

  28

  NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH DẬP VUỐT BIẾN MỎNG THÀNH VẬT LIỆU KHÓ BIẾN DẠNG

  ThS Lê Trọng Tấn, ThS Nguyễn Mạnh Tiến, TS Nguyễn Trường An

  19

  29

  TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ KHI DẬP VUỐT THÉP 1X18H9T

  ThS Lê Trọng Tấn, ThS. Nguyễn Mạnh Tiến, TS Nguyễn Trường An

  20

  30

  FINITE ELEMENT MODELING AND SIMULATION OF THE GRINDING PROCESS

  Nguyen Tuan Anh, Pham Huy Hoang

  21

  31

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂNG LƯỢNG QUÁ TRÌNH DẬP XUNG ĐIỆN TỪ

  Lại Đăng Giang

  22

  32

  HOẠCH ĐỊNH QUỸ ĐẠO ĐI BỘ CHO ROBOT HAI CHÂN

  Nguyễn Trường Thịnh, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Trọng Tuấn

  23

  34

  THIẾT KẾ TỐI ƯU THÔNG SỐ KẾT CẤU HỘP SỐ Ô TÔ TẢI

  Nguyễn Thành Công, Nguyễn Quang Cường

  24

  35

  SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ CÁC HỆ ĐỘNG LỰC TÀU NGẦM SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ NHIỆT HOẠT ĐỘNG TRONG ĐIỀU KIỆN YẾM KHÍ

  Nguyễn Hà Hiệp, Nguyễn Hoàng Vũ, Phạm Văn Hạ

  25

  37

  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY KÉO NÉN VẠN NĂNG CẤP TẢI 300kN

  TS. Nguyễn Văn Hưng, TS. Lương Hồng Sâm

  26

  38

  XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÔNG TÁC VÀ MỨC PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL HUYNDAI 2.5 TCI-A BẰNG THỰC NGHIỆM

  ThS. Trần Trọng Tuấn, ThS. Phạm Trung Kiên, KS. Phùng Văn Được, ThS. Dương Quang Minh, ThS. Nguyễn Gia Nghĩa, ThS. Vũ Thành Trung, PGS-TS. Nguyễn Hoàng Vũ, ThS. Khổng Văn Nguyên, TS. Trần Anh Trung

  27

  39

  NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH CỦA TẤM CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN CHỊU TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG KHÍ ĐỘNG

  Lê Thúc Định, Vũ Quốc Trụ, Trần Thị Hương

  28

  40

  KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ TẢI, TỐC ĐỘ ĐẾN DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH PHUN NHIÊN LIỆU VÀ ÁP SUẤT TRONG XI LANH ĐỘNG CƠ DIESEL HYUNDAI D4CB 2.5 TCI-A BẰNG THỰC NGHIỆM

  KS. Phùng Văn Được, ThS. Trần Trọng Tuấn, ThS. Phạm Trung Kiên, ThS. Dương Quang Minh, ThS. Nguyễn Gia Nghĩa, ThS. Vũ Thành Trung, ThS. Nguyễn Công Lý, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Vũb, ThS. Khổng Văn Nguyên, TS. Trần Anh Trung

  29

  41

  KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TIA PHUN TRONG BUỒNG CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL

  KS. Phùng Văn Được, ThS. Nguyễn Công Lý, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Vũ

  30

  42

  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHỐI LƯỢNG QUAY PHỤC VỤ VIỆC MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC CHUYỂN ĐỘNG CỦA XE HYUNDAI STAREX

  ThS. Vũ Thành Trung, TS. Nguyễn Đình Tuấn, PGS-TS. Nguyễn Hoàng Vũ

  31

  43

  XÂY DỰNG BẢN ĐỒ LƯỢNG NHIÊN LIỆU CUNG CẤP CỦA VÒI PHUN COMMONRAIL KIỂU ĐIỆN TỪ KHI SỬ DỤNG BIODIESEL  TRÊN TOÀN VÙNG LÀM VIỆC BẰNG THỰC NGHIỆM

  KS. Vũ Đức Mạnh, ThS. Nguyễn Gia Nghĩa, PGS-TS. Nguyễn Hoàng Vũ ,ThS. Khổng Văn Nguyên, TS. Trần Anh Trung

  32

  44

  KHẢO SÁT TRẠNG THÁI NHIỆT CỦA ỐNG LÓT XY LANH ĐỘNG CƠ DRA-210B

  KS. Phạm Văn Toanh, KS. Phùng Văn Được, PGS.TS Đào Trọng Thắng

  33

  45

  XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG NHẬN DIỆN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TỪ MÔ HÌNH VẬT THỂ RẮN 3D

  Phùng Xuân Lan, Hoàng Vĩnh Sinh, Trương Hoành Sơn, Trần Văn Địch

  34

  47

  ẢNH HƯỞNG CỦA BÁN KÍNH CHÂN RĂNG BÁNH RĂNG TRONG ĐẾN LƯU LƯỢNG CỦA BƠM THỦY LỰC THỂ TÍCH BÁNH RĂNG ĂN KHỚP TRONG HYPÔXYCLÔÍT

  Trương Công Giang, Trần Ngọc Tiến, Nguyễn Hồng Thái

  35

  53

  MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU DIESEL THỬ NGHIỆM DẠNG TÍCH TRỮ VÀ ĐIỀU ÁP

  TS. Trần Quốc Toản, ThS. Nguyễn Văn Lành

  36

  54

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ HÀN ĐẾN SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ VÀ CẤU TRÚC MỐI HÀN MA SÁT KHUẤY TẤM HỢP KIM NHÔM AA7075-T6

  Dương Đình Hảo, Trần Hưng Trà, Vũ Công Hòa, Phí Công Thuyên

  37

  58

  KHẢO SÁT ĐỘ NHÁM BỀ MẶT SẢN PHẨM, KHE HỞ PHÓNG ĐIỆN VÀ KÍCH THƯỚC ĐIỆN CỰC SAU KHI XUNG TIA LỬA ĐIỆN BẰNG ĐIỆN CỰC NHÔM

  PGS. TS. Hoàng Vĩnh Sinh , TS. Trần Văn Khiêm , ThS. Trần Quang Huy

  38

  59

  THIẾT KẾ ROBOT PHỤC VỤ CHO VIỆC CẮT CỎ NỀN

  Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Trường Thịnh

  39

  60

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ TỚI CHẤT LƯỢNG LỚP MẠ KHI CHẾ TẠO ĐÁ MÀI KIM CƯƠNG VÀ CBN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẠ ĐIỆN

  Bùi Thế Hùng, Trần Thị Vân Nga, Trương Hoành Sơn

  40

  61

  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LUYỆN KIM BỘT CHẾ TẠO VẬT LIỆU MA SÁT NỀN BỘT SẮT LÀM MÁ PHANH TÀU VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

  PGS.TS. Hà Minh Hùng, TS. Đoàn Đình Phương

  41

  62

  TÍNH CHẤT MA SÁT HỌC CỦA VẬT LIỆU MA SÁT NỀN BỘT SẮT THIÊU KẾT VÀ ÉP NÓNG ỨNG DỤNG LÀM PHANH TÀU VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

  PGS.TS. Hà Minh Hùng , TS. Đoàn Đinh Phương

  42

  63

  THỰC NGHIỆM ÉP NÓNG VẬT LIỆU HỢP KIM ĐỒNG MA SÁT ỨNG DỤNG LÀM ĐĨA LY HỢP Ô TÔ VÀ MÁY CÔNG TRÌNH

  PGS.TS. Hà Minh Hùng ; Th.S.Trần Quang Hanh

  43

  66

  THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐA BIẾN CHO HỆ THỐNG PHÂN LY ĐƠN GIẢN HOÁ

  Lê Linh, Trương Nguyễn Luân Vũ, Lê Hiếu Giang

  44

  68

  NGHIÊN CỨU DÒNG CHẢY RỐI TRONG BỘ TÁCH DẦU/KHÍ GLCC

  TS. Lê Văn Sỹ

  45

  70

  MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC LÁI VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN KẾT HỢP TRÊN XE TỰ HÀNH

  Lê Phan Hưng, Nguyễn Trường Thịnh

  46

  71

  TIÊN ĐOÁN CHUYỂN ĐỘNG KHỐI U PHỔI DỰA TRÊN GIẢI THUẬT NLMS

  Lê Phan Hưnga, Nguyễn Trường Thịnhb

  47

  72

  SẢN XUẤT DẦU SINH HỌC TỪ SINH KHỐI BẰNG CÔNG NGHỆ NHIỆT PHÂN NHANH TRONG LÒ TẦNG SÔI

  ThS. Phạm Duy Vũ, PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm, PGS.TS. Trần Văn Vang

  48

  73

  NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC VỀ SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA NEO CẦU PHAO VỚI NỀN ĐẤT KHI CHỊU TẢI

  ThS Nguyễn Huy Hoàng, GS.TS Chu Văn Đạt, TS Trần Hồng Minh

  49

  74

  ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS AUTODYN-3D MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG VÀ PHÁ HỦY CỦA THÂN VỎ ĐẦU ĐẠN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG NỔ

  ThS. Nguyễn Quốc Anh, TS. Trần Đình Thành

  50

  77

  NGHIÊN CỨU  ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT KIM LOẠI TUNGSTEN CARBIDE PHA TRONG DUNG MÔI DẦU CÁCH ĐIỆN ĐẾN ĐỘ NHẤP NHÔ BỀ MẶT THÉP SKD61 TRONG QUÁ TRÌNH GIA CÔNG XUNG TIA LỬA ĐIỆN

  Lê Văn Tạo,,  Bành Tiến Long, Trần Xuân Thái,  Nguyễn Thị Hồng Minh.

  51

  78

  NGHIÊN CỨU GẦN ĐÂY VỀ BỘ LỌC 3D ỨNG DỤNG CHO BỀ MẶT SAU GIA CÔNG

  Dr. Hai NGUYEN, Mr. Tuananh TRAN

  52

  79

  NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN GÂY RA HƯ HỎNG CỦA ỐNG SINH HƠI TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

  Lê Thị Giang

  53

  80

  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐẶC TÍNH MA SÁT TRONG MÔ HÌNH MÀI MÒN BA ĐỐI TƯỢNG

  Đoàn Yên Thế

  54

  81

  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÀN HỒ QUANG TỰ ĐỘNG BẰNG RÔ BỐT TRONG CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ

  PGS.TS. Bùi Văn Hạnh

  55

  82

  THIẾT KẾ TAY MÁY RÔ BỐT HÀN HỒ QUANG 6 BẬC TỰ DO

  PGS.TS. Bùi Văn Hạnh

  56

  83

  NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ MÁY TÁCH HẠT CA CAO

  TS. Văn Hữu Thịnh, KS. Nguyễn Thoại Khanh

  57

  85

  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC BỘ THU HỒI NĂNG LƯỢNG TỪ HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ

  Dương Tuấn Tùng, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Trường Thịnh, Huỳnh Hữu Phúc

  58

  86

  MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM BỘ THU HỒI NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO KHI PHANH ÁP DỤNG CHO XE Ô TÔ CÓ KIỂU HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRUYỀN THỐNG

  Dương Tuấn Tùng, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Trường Thịnh, Huỳnh Hữu Phúc

  59

  87

  MÔ PHỎNG SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BÁNH RĂNG HARMONIC BÊN TRONG MÔTƠ KÉO TRÊN XE LAI ĐIỆN

  Phạm Minh Mận, Hồ Trần Anh Ngọc, Nguyễn Phú Sinh

  60

  88

  NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG MÁY BƠM NHIỆT TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐỂ GIA NHIỆT HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG

  PHẠM Minh Mận, NGUYỄN Công Vinh

  61

  90

  THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG SAN PHẲNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KỸ THUẬT LASER

  Trần Thi Kim Ngà  , Đào Duy Vinh, Nguyễn Đăng Khoa , Trần Minh Lộc , Nguyễn Văn Hùng

  62

  91

  MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MÁY TRỒNG KHOAI MÌ MTKM – 2

  Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Thị Bình Minh, Khúc Đình Nam, Trần Thị Thanh, Nguyễn Như Nam

  63

  92

  ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ Ủ KẾT TINH LẠI ĐẾN TỔ CHỨC VÀ CƠ TÍNH CỦA HỢP KIM ĐỒNG LA TÔNG ЛК75-0,5

  TS.  Phùng Tuấn Anh, Th.S Đoàn Văn Khánh

  64

  93

  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THU HỒI ẨN NHIỆT HÓA HƠI

  An Trần Xuân, Viết Hoàng Văn, Bảo Nguyễn Thế

  65

  94

  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CƠ CẤU ĐÀN HỒI VỚI LỰC ĐẦU RA KHÔNG ĐỔI ỨNG DỤNG TRONG THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI CÁNH TAY MÁY

  Phạm Huy Tuân, Nguyễn Hà Ngọc Hiếu, Lê Minh Nhật

  66

  95

  ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC NGHIÊNG ĐƯỜNG DẪN HƯỚNG ĐẾN CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA PHÔI TRONG HỆ THỐNG CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ RUNG ĐỘNG BẰNG MÔ PHỎNG SỐ

  Nguyễn Văn Mùi, Lê Giang Nam

  67

  97

  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ NUNG CẢM ỨNG PHÔI HỆ HỢP KIM NHÔM TRONG CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH THIXOFORMING

  Nguyễn Vinh Dự, Phan Quang An, Phạm Sơn Minh, Nguyễn Ngọc Hà

  68

  98

  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CEL ĐỂ MÔ PHỎNG VA CHẠM CỦA TIA NƯỚC VÀ TẤM PHẲNG

  Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Hữu Quang

  69

  99

  NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÓA GAS TỪ TRẤU LÀM NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ DIESEL KÉO MÁY PHÁT ĐIỆN

  Trần Văn Tuấn, Phan Hiếu Hiền

  70

  100

  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG MÁY SẤY CÀ PHÊ QUẢ

  Nguyễn Văn Xuân , Trần Văn Tuấn, Trần Công Tâm

  71

  101

  NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ  THU HỒI GẠO NGUYÊN CỦA MÁY SẤY THÁP

  Tran Van Tuan, Tran Cong Tam, Nguyen Thanh Nghi

  72

  102

  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT LÒ ĐỐT TRẤU TỰ ĐỘNG

  Trần Văn TUẤN, Trần Công TÂM, Nguyễn Thanh NGHỊ, Nguyễn Văn XUÂN

  73

  105

  NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CỦA TAY XẠ THỦ TRONG CƠ HỆ “VŨ KHÍ – XẠ THỦ” KHI BẮN THEO QUAN ĐIỂM CƠ SINH

  ThS. Tạ Văn Phúc, TS. Uông Sỹ Quyền

  74

  106

  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRONG KHAI TRIỂN CHI TIẾT KIM LOẠI TẤM

  Nguyễn Thanh Tân,  Nguyễn Thị Hồng Minh, Phạm Huy Tuân

  75

  107

  TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG NHIÊN LIỆU HYDRO ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT VÀ GIẢM Ô NHIỄM KHÍ THẢI CỦA ĐỘNG CƠ TRONG CÔNG NGHỆ NHIÊN LIỆU KÉP TRÊN ĐỘNG CƠ XĂNG

  Thanh VO XUAN, Dung DO VAN, Quoc HOANG AN, Phuc LE THANH

  76

  108

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỚP PHỦ HỒ QUANG ĐIỆN AISI 316

  TS. Phùng Tuấn Anh, ThS. Nguyễn Thanh Hùng, KS. Trần Văn Nghĩa

  77

  109

   ĐÁNH GIÁ SỰ HÒA TRỘN GIỮA KHÍ VÀ DẦU TRONG HỖN HỢP BÔI TRƠN Ổ TRỤC CHÍNH MÁY CÔNG CỤ CNC TRONG ỐNG HÒA TRỘN

  ThS. Nguyễn Vĩnh Hải; TS. Lê Giang Nam; TS. Trần Thị Thanh Hải

  78

  110

  THIẾT KẾ CẢI TIẾN KẾT CẤU THÂN XE KHÁCH THỎA MÃN TÍNH AN TOÀN LẬT NGHIÊNG THEO TIÊU CHUẨN ECE R66

  Tâm Nguyễn Thành, Hoàng Đỗ Kim

  79

  111

  NÂNG CAO HIỆU QUẢ LẮP CHỌN TRONG ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT ĐƠN CHIẾC, LOẠT NHỎ

  TS. Phạm Quốc Hoàng, ThS. Lê Xuân Hùng

  80

  112

  THỰC HÀNH HÀN MIG/MAG TRÊN THIẾT BỊ HÀN ẢO

  Nguyễn Tiến Dương

  81

  113

  THỜI ĐIỂM ĐẢO GIÓ TRONG QUÁ TRÌNH SẤY TĨNH THÓC THEO LỚP DÀY

  Phạm Tuyết Mai

  82

  114

  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL SỬ DỤNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU DIESEL-ETHANOL

  ThS Nguyễn Thành Bắc, GS.TS Phạm Minh Tuấn, TS Trần Anh Trung

  83

  115

  NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ TẠI VÙNG CẮT KHI TIỆN CAO TỐC HỢP KIM TITAN BT6 BẰNG PHẦN MỀM DEFORM-3D

  TS. Phạm Quốc Hoàng, TS. Nguyễn Trường An, NCS Đặng Xuân Hiệp

  84

  116

  TỐI ƯU HÓA TIẾN TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG CAPP TRÊN CƠ SỞ THUẬT TOÁN ĐÀN KIẾN

  Anh Vang Tran, Ngoc Binh Nguyen

  85

  121

  NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ HÀN ĐẮP PHỤC HỒI CHI TIẾT TRÒN XOAY BẰNG HÀN LĂN TỰ ĐỘNG VỚI DÂY THÉP HỢP KIM

  ThS. Nguyễn Minh Tân, ThS. Lê Văn Thoài, TS. Hoàng Văn Châu, PGS.TS. Đào Quang Kế, PGS.TS. Lê Thu Quý

  86

  122

  SỬ DỤNG MẠNG PETRI ĐỂ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG FMS

  Phạm Trường Tùng, Phạm Đăng Phước

  87

  124

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG DỊCH CHUYỂN DAO ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI TIỆN THEO MẠNG NƠ RON

  TS.Trần Ngọc Hiền, KS. Võ Hoài Sơn

  88

  127

  ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CƠ BẢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỚP THẤM NITƠ PLASMA ĐỐI VỚI THÉP 40CrMo

  TS. Hoàng Minh Thuận , PGS.TS. Lê Thu Quý , PGS.TS. Đào Quang Kế , TS. Hoàng Văn Châu

  89

  128

  NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH NGANG XE BÁN MOÓC BẰNG MÔ HÌNH CON LẮC ĐƠN

  Tạ Tuấn Hưng, Dương Ngọc Khánh, Võ Văn Hường

  90

  129

  MỘT NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU TRÊN ĐỘNG CƠ ĐỐT NGOÀI HOẠT ĐỘNG THEO CHU TRÌNH STIRLING

  Nguyễn Nguyễn Thọ Lâm, Lâm Thành Cơ, Nguyễn Hồ Xuân Duy, Nguyễn Thế Bảo,  Huỳnh Thanh Công

  91

  130

  NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT CẤU HẦM GIÓ CHO MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ TRỤC NGANG CÔNG SUẤT NHỎ

  Đặng Thiện Ngôn, Huỳnh Tấn Đạt

  92

  132

  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG Ổ KHÍ TĨNH TRONG MÁY LY TÂM TINH BỘT SẮN TRỤC ĐỨNG

  Đặng Thiện Ngôn, Ngô Ngọc Tuyền, Nguyễn Văn Trung

  93

  133

  KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA KẾT CẤU VÒI PHUN ĐẾN KHẢ NĂNG BÓC VỎ TỎI SỬ DỤNG KHÍ NÉN

  Đặng Thiện Ngôn, Tôn Thất Tín, Dương Văn Ba

  94

  135

  NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MÁY MẠ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LỚP MẠ TRÊN BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY

  Trần Văn Trọn

  95

  136

  MÔ PHỎNG SỰ TIẾN TRIỂN MÒN DAO DỰA TRÊN CÁCH TIẾP CẬN NĂNG LƯỢNG VỚI SỰ SỬ DỤNG TOÁN TỬ TÍCH PHÂN VOLTAIRE

  TSKH. Phạm Đình Tùng, TS. Tăng Quốc Nam

  96

  137

  NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG CỦA BÀN MÁY VÀO CHUYỂN ĐỘNG TẠO HÌNH CÓ TÍNH ĐẾN BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI CỦA HỆ CÔNG NGHỆ

  TSKH. Phạm Đình Tùng, TS. Phạm Quốc Hoàng, KS. Đỗ Thanh Bình, KS. Nguyễn Ngọc Bình

  97

  139

  DAO ĐỘNG CỦA DẦM SANDWICH CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN CHỊU KÍCH ĐỘNG CỦA LỰC ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG

   Van Tuyen BUI, Quang Huan NGUYEN, Thi Thom TRAN, Dinh Kien NGUYEN

  98

  140

  APPLICATION OF MPC ALGORITHM FOR TRACKING CONTROL

  Lam Chuong VO, Luan Vu TRUONG NGUYEN, Hieu Giang LE

  99

  145

  ĐO ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT CHỎM CỦA KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN

  PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn, TS. Nguyễn Văn Tường

  100

  146

  THIẾT KẾ CHI TIẾT LÓT TRONG CỦA KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN CHO NGƯỜI VIỆT NAM

  PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn, TS. Nguyễn Văn Tường

  101

  148

  ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU DÀY SẢN PHẨM VÀ NHIỆT ĐỘ KHUÔN ĐẾN ĐỘ CONG VÊNH CỦA SẢN PHẨM NHỰA POLYPROPYLENE DẠNG TẤM

  Phạm Sơn Minh, Thanh Trung Do, Trần Minh Thế Uyên, Phan Thế Nhân

  102

  149

  ỨNG DỤNG CAE TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG TẬN DỤNG NHIỆT THẢI TỪ ĐỘNG CƠ

  Phạm Sơn Minh, Thanh Trung Do, Trần Minh Thế Uyên, Phạm Thanh Bình

  103

  150

  HÀN NỐI ĐỐI ĐẦU CỐT THÉP BẰNG CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN XỈ ÁP LỰC

  ThS. Hoàng Đức Long, PGS.TS. Nguyễn Chỉ Sáng, PGS.TS. Bùi Văn Hạnh, KS. Trịnh Quang Ngọc

  104

  152

  HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP Ở 34 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH, THÀNH PHỐ CÓ CANH TÁC LÚA

  TS. Nguyễn Văn Khải, TS. Nguyễn Văn Cương

  105

  154

  ISOGEOMETRIC APPROACH FOR STATIC ANALYSIS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES

  Nguyen Thi Bich Lieu, Nguyen Xuan Hung

  106

  155

  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CƠ CẤU XÚ PÁP ĐIỆN TỪ TRÊN ĐỘNG CƠ XĂNG

  TS. Lý Vĩnh Đạt

  107

  158

  NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL DÙNG HỆ THỐNG PHUN KIỂU COMMON RAIL KHI SỬ DỤNG DIESEL VÀ BIODIESEL B20

  ThS. Khổng Văn Nguyên, TS. Trần Anh Trung, PGS-TS. Nguyễn Hoàng Vũ

  108

  159

  NGHIÊN CỨU DÒNG PHUN DUNG DỊCH GIẢM LỰC CẢN SURFACTANT TÁC ĐỘNG VUÔNG GÓC LÊN BỀ MẶT PHẲNG ỨNG DỤNG TRONG LÀM MÁT CHU TRÌNH KÍN

  Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Anh Tuấn

  109

  160

  NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH CỦA VỎ CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN CHỊU TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG ĐỘNG

  Lê Thúc Định, Vũ Quốc Trụ, Trần Thị Hương

  110

  161

  HỆ THỐNG ROBOT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHẢN HỒI LỰC

  Cái Việt Anh Dũng, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Trọng Thịnh, Nguyễn Hoàn Dzũ, Nguyễn Văn Bách, Lưu Bảo Ngọc

  111

  162

  STUDY, DESIGN AND CONTROL ROBOT PALLETIZER

  Van Linh Tran , Quang Vinh Bui , Tuan Anh Nguyen , Xuan Hao Nguyen , Cong Bang Pham  , Viet Anh Dung Cai

  112

  165

  ĐẶC TÍNH CỦA BA LOẠI BỘ TẮT CHẤN ĐỘNG LỰC ĐỂ GIẢM DAO ĐỘNG CỦA CABIN CÁP TREO

  TS. Lã Đức Việt , ThS. Nguyễn Bá Nghị

  113

  169

  BUILDING STRUCTURE PARAMETER IDENTIFICATION USING THE FREQUENCY DOMAIN DECOMPOSITION (FDD) METHOD

  Loc Nguyen Phuoc, Phuoc Nguyen Van

  114

  170

  XÁC ĐỊNH HÀM HẤP THU TỔNG QUÁT DÙNG NHIỄU XẠ X – QUANG CHO BỀ MẶT ELLIPSOID BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ψ

  Lê Chí Cương , Nguyễn Vĩnh Phối , Nguyễn Trọng Thanh ,

  115

  173

  MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC KHOAN XOAY - ĐẬP

  Lưu Minh Hùng, Chu Văn Đạt

  116

  174

  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ THU NHẬN BỀ MẶT 3D CỦA CHI TIẾT CƠ KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG CẤU TRÚC

  KS. Nguyễn Ngọc Tú, PGS. TS Nguyễn Thị Phương Mai, TS. Phạm Hồng Tuấn

  117

  178

  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ PHANH LƯU CHẤT ĐIỆN - TỪ BIẾN ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN DAO ĐỘNG XOẮN

  Lăng Văn Thắng; Nguyễn Quốc Hưng; Lê Đại Hiệp; Nguyễn Hoàng Tú

  118

  179

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂNG SUẤT GIA CÔNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TIA LỬA ĐIỆN CÓ TRỘN BỘT TITAN TRONG DUNG DỊCH ĐIỆN MÔI

  Bành Tiến Long, Ngô Cường, Nguyễn Hữu Phấn, Phạm văn Đông

  119

  181

  NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC TẾ VI VÀ ĐỘ CỨNG CỦA LỚP ĐẮP BỀ MẶT TRỤC VÍT TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI

  ThS. Ngô Hữu Mạnh, ThS. Tạ Hồng Phong, ThS. Nguyễn Đức Hải

  120

  183

  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN LƯỢNG KHÍ THẢI KHI THIÊU XÁC GIA CẦM DỊCH BỆNH

  Nguyễn Thanh Hào

  121

  186

  NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THOÁT ẨM TRONG SẤY CHÂN KHÔNG GỖ CĂM XE (Xylia xylocarpa)

  ThS.Bùi Thị Thiên Kim

  122

  187

  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH XÁC ĐỊNH CHUYỂN VỊ ĐÀN HỒI CỦA TAY MÁY CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

  Biên Dương Xuân , Mỳ Chu Anh, Dũng Nguyễn Trí

  123

  188

  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY PHAY CNC 4 TRỤC SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MACH3 ỨNG DỤNG TRONG GIA CÔNG NHÔM VÀ KIM LOẠI MÀU 

  Đặng Minh Phụng, Lê Hiếu Giang, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Trường Hải, Lê Tấn Cường

  124

  190

  NGHIÊN CỨU ĐỘ BÁM DÍNH LỚP PHỦ BỘT HỢP KIM 67Ni18Cr5Si4B LÊN BỀ MẶT CHI TIẾT TRỤC THÉP C45 BỊ MÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN NHIỆT KHÍ HVOF

  Th.S Phạm Văn Liệu, PGS.TS Đinh Văn Chiến

  125

  191

  PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TUỔI BỀN MỎI KHUNG GIÁ CHUYỂN HƯỚNG ĐẦU MÁY, TOA XE  SỬ DỤNG TRONG  NGÀNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM THEO QUAN ĐIỂM TỔN THƯƠNG TÍCH LŨ

  GS.TS. Đỗ Đức Tuấn, TS. Phạm Lê Tiến, KS. Nguyễn Đức Toàn

  126

  192

  THỬ NGHIỆM, XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG MỎI, XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN  MỎI VẬT LIỆU KHUNG GIÁ CHUYỂN HƯỚNG VÀ TRỤC BÁNH XE ĐẦU MÁY, TOA XE SỬ DỤNG TRONG NGÀNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

  GS.TS. Đỗ Đức Tuấn, TS. Phạm Lê Tiến, KS. Nguyễn Đức Toàn

  127

  199

  CƠ CẤU ĐÀN HỒI VÀ CÁC HƯỚNG ỨNG DỤNG

  Nguyễn Văn Khiển,, Phạm Huy Hoàng , Phạm Huy Tuân

  128

  200

  HÀN KHE HỞ HẸP NỐI CÁC TẤM THÉP CÓ CHIỀU DÀY LỚN VỚI MỐI GHÉP KHÔNG VÁT MÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ BẢO VỆ

  Ngô Trọng Bính, Lê Thu Quý, Ngô Văn Dũng, Phạm Đăng Lộc

  129

  201

  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ PHUN PHỦ NHIỆT KHÍ CẦM TAY SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ CẤP DÂY THAY THẾ TUÔC BIN KHÍ

  Ngô Văn Dũng,  Lê Thu Quý, Ngô Trọng Bính, Phạm Đăng Lộc

  130

  204

  ẢNH HƯỞNG CỦA PLASMA LẠNH Ở ÁP SUẤT THƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ XỬ LÝ BỀ MẶT NHỰA PP

  Thái Văn Phước, Trần Ngọc Đảm

  131

  207

  THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ, CHẾ TẠO CHIP CẢM BIẾN GIA TỐC KIỂU TỤ BẰNG CÔNG NGHỆ VI CƠ KHỐI

  KS. Bùi Quang Vinh, TS. Dương Minh Tâm, ThS. Trương Hữu Lý, CN. Trương Văn Phát, KS. Dương Tấn Phước

  132

  209

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG VỊ TRÍ TẤM PHÂN PHỐI KHÍ LỖ TRÒN ĐẾN TRƯỜNG DÒNG CHẢY CHẤT KHÍ TRONG LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN TRÊN MÔ HÌNH CFD

  TS. Dương Văn Long, KS. Đinh Gia Nghiêm

  133

  210

  NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐÁNH LỬA HYBRID

  Đỗ Quốc Ấm, Đỗ Văn Dũng, Lê Khánh Tân

  134

  212

  TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THÔNG SỐ ĐÁP ỨNG VỀ THỜI GIAN ỨNG DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ẢNH CỦA MÁY TÁCH MÀU GẠO

  Nguyễn Trung Hiếu, Lê Thanh Sơn, Pham Văn Duy, Nguyễn Thanh Nam

  135

  214

  MÔ PHỎNG TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ TRÊN PHÔI TRONG QUÁ TRÌNH MÀI PHẲNG KHI GIA CÔNG VẬT LIỆU SKD61

  Nguyễn Công Hồng Phong, Nguyễn Thị Phương Giang, Nguyễn Tiến Đông

  136

  215

  SO SÁNH QUÁ TRÌNH SẤY GỖ CĂM XE (Xylia xylocarpa) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY ĐỐI LƯU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHÂN KHÔNG

  ThS.Bùi Thị Thiên Kim

  137

  217

  NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH TRUYỀN NHIỆT TRONG THIẾT BỊ BAY HƠI KÊNH MICRO DÙNG MÔI CHẤT CO2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ

  ThS. Nguyễn Trọng Hiếu, PGS.TS. Đặng Thành Trung, ThS. Lê Bá Tân, NCS. Đoàn Minh Hùng, KS. Nguyễn Hoàng Tuấn

  138

  218

  THE EFFECTS OF MICROCHANNEL GEOMETRY ON HEAT TRANFER BEHAVIORS FOR TWO PHASE FLOW BY NUMERICAL SIMULATION

  Batan Le, Thanhtrung Dang, Tronghieu Nguyen, Minhhung Doan, Quochoai Nguyen, Maicuong Bui, Vanhien Nguyen, Thanhxuan Nguyen, and Jyh-tong Teng

  139

  219

  THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ HIỂN THỊ TỌA ĐỘ XYZ NÂNG CẤP MÁY GIA CÔNG CƠ

  LÊ VĂN BẠN,  LÊ TẤN PHÚC

  140

  220

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG TIỀN XỬ LÝ SIÊU ÂM ĐẾN TỐC ĐỘ SẤY VÀ MÀU SẮC THƯỢNG ĐẲNG SÂM

  Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Hay, Nguyễn Ngọc Phương, Bùi Ngọc Hùng

  141

  221

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SƠ ĐỒ DÒNG CHẢY ĐẾN QUÁ TRÌNH BAY HƠI TRONG KÊNH MICRO

  PGS.TS. Đặng Thành Trunga, NCS. Đoàn Minh Hùngb, ThS. Nguyễn Trọng Hiếuc, ThS. Lê Bá Tând, Nguyễn Gia Đạt, Giang Kiến Cường, Hồ Tấn Thịnh

  142

  222

  DESIGN AND CHARACTERISTICS OF A NOVEL COMPLIANT PLANAR SPRING CAPABLE OF A POSITIVE STIFFNESS FOR A COMPACT VIBRATION ISOLATOR

  Thanh-Phong Dao,, Shyh-Chour Huang

  143

  223

  ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH LAGRANGE XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ 2 CẦU

  GS. TS Vũ Đức Lập, ThS Lê Thanh Tuấn, ThS Vũ Khắc Trai

  144

  224

  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ NÂNG CẤP BỘ ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP PHẦN MỀM MACH 3 CHO MÁY PHAY CNC FESTO

  Bùi Tuấn Anh, Phạm Văn Hùng

  145

  225

  KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CƠ CẤU QUICK-RETURN

  Sanh Do, Phong Phan Dang, Khoa Do Dang                              

  146

  226

  SO SÁNH TÍNH NĂNG KINH TẾ CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL KHI SỬ DỤNG HỖN HỢP BIODIESEL THEO TỶ LỆ B20, B25, B30 VÀ DO

  NCS. Nguyễn Mạnh Cường, GS.TS. Trần Văn Nam, PGS.TS. Dương Việt Dũng

  147

  227

  NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CẤP HỆ DẪN ĐỘNG CHẠY DAO VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CNC CHO MÁY TIỆN NC DFS2000

  Bùi Tuấn Anh

  148

  229

  NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỔ TAY KHI SỬ DỤNG CƠ CẤU PAM

  Trần Xuân Tùy, Đào Minh Đức

  149

  230

  ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH ĐẾN QUÁ TRÌNH CHÁY ĐỘNG CƠ VIKYNO RV125 SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU KÉP CNG-DIESEL

  Trần Thanh Hải Tùng , Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Nguyễn Đình Quý

  150

  231

  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC ĐÁNH LỬA ĐẾN TÍNH NĂNG ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU XĂNG PHA 30% BUTANOL

  Huỳnh Tấn Tiến, Phan Minh Đức, Trần Văn Nam, Đặng Thế Anh

  151

  232

  TỐI ƯU CỤM HỌNG NẠP, XUPPAP NẠP CHO ĐỘNG CƠ RV165-2 DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP

  Lê Việt Hùng

  152

  234

  EVALUATING THE EFFECT OF WEATHER CONDITIONS ON THE SOLAR FRACTION OF SOLAR ASSISTED HEATING SYSTEM

  Le Minh Nhut

  153

  235

  NGHIÊN CỨU PHỤC HỒI XUPAP MÁY THỦY BẰNG CÔNG NGHỆ HÀN PLASMA BỘT HỢP KIM COBAN

  PGS.TS. Bùi Văn Hạnh

  154

  237

  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CẢI TIẾN HỆ THỐNG LÀM MÁT XE MÁY NOUVO LX BẰNG BỘ TẢN NHIỆT KÊNH MINI

  Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Văn Trạng, Đặng Thành Trung

  155

  240

  MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TREO BÁN TÍCH CỰC

  Nguyễn Văn Trà, Nguyễn Trịnh Nguyên

  156

  241

  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH MA SÁT CỦA XYLANH – PISTON KHÍ NÉN TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ẨM VIỆT NAM

  Nguyễn Thùy Dương, Phạm Văn Hùng

  157

  246

  BUCKLING OF CYLINDRICAL INFLATABLE COMPOSITE BEAMS USING ISOGEOMETRIC ANALYSIS

  Thu Phan-Thi-Dang, Tuan Le-Manh, Giang Le-Hieu, Truong Nguyen-Thanh,

  158

  247

  ĐIỀU KHIỂN KẾT CẤU CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG ĐIỀU HÒA, ĐỘNG ĐẤT BẰNG CÁC BỂ CHỨA CHẤT LỎNG LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI

  Bùi Phạm Đức Tường, Phan Đức Huynh

  159

  248

  TÍNH CHỐNG MÒN Ở NHIỆT ĐỘ CAO CỦA LỚP COMPOSITE TiC/Co MATRIX TRÊN BỀ MẶT THÉP AISI H13 TRÁNG PHỦ 1HBẰNG PHƯƠNG

  Phạm Thị Hồng Nga, Võ Ngọc Yến Phương, Trần Ngọc Thiện,Trần Thế San, Yehua JIANG

  160

  249

  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP SẤY VÀ CHẾ ĐỘ SẤY CƠM DỪA NẠO

  ThS. Nguyễn Văn Lành, PGS. TS. Nguyễn Hay, PGS. TS. Lê Anh Đức

  161

  252

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN ÁP ĐÁNH LỬA VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG PHÓNG TIA LỬA ĐIỆN ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT KHI GIA CÔNG THÉP 40Cr TRÊN MÁY CHMEREDM CW 420HS

  Nguyễn Mai Anh, Hoàng Xuân Thịnh, Phạm Văn Bổng, Phạm VănĐông

  162

  253

  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHẦN (HẤP) CÁ CƠM THEO NGUYÊN LÝ CHẦN (HẤP) LIÊN TỤC

  PGS.TS. Lê Anh Đức

  163

  255

  OPTIMIZATION ANALYSIS OF STIFFENED COMPOSITE PLATE BY ADJUSTED DIFFERENTIAL EVOLUTION

  Thuan Lam-Phat, Son Nguyen-Hoai, Vinh Ho-Huu, Trung Nguyen-Thoi

  164

  256

  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM MŨ BẢO HIỂM THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

  Trần Đức Đạt, Vương Anh Khôi, Lê Thành Nhân, Nguyễn Vinh Dự, Phạm Sơn Minh

  165

  257

  ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN MÔ PHỎNG THỬ NGHIỆM ĐÂM XUYÊN CHO THIẾT BỊ THỬ NGHIỆMMŨ BẢO HIỂM THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

  Trần Đức Đạt,Trịnh Thái Xiêm, Lê Thành Nhân, Nguyễn Vinh Dự, Phạm Sơn Minh

  166

  260

  PHƯƠNG PHÁP NGHIỆM KÉP TRONG TỐI ƯU BỘ TẮT CHẤN ĐỘNG LỰC CON QUAY ĐỂ GIẢM DAO ĐỘNG CỦA CABIN CÁP TREO

  TS. Lã Đức Việt

  167

  261

  TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU TRONG THIẾT KẾ CHÍNH XÁC KHUÔN ĐÚC ÁP LỰC CAO

  Anh Tuan Do  and Tien Hung Do

  168

  262

  STUDY ON ABILITY SHRINKAGE POROSITY FORMATION OF A380 ALUMINUM  BY TAGUCHI METHOD

  Anh Tuan Do, Tran Vung Vu , Van Thuy Hoang , Thi Mo Pham .

  169

  263

  NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ CỦA TRỤC CHÍNH MÁY TIỆN CNC

  Trần Ngọc Hải, Võ Như Thành

  170

  267

  TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU CÁC THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ GIA CÔNG EDM ĐIỆN CỰC ĐỊNH HÌNH

  Xuân-Phương ĐẶNG, Ngọc-Chiên VŨ

  171

  268

  NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GÁ DAO CAO HƠN TÂM ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT KHI TIỆN CÔN

   TS. Phạm Văn Bổng

  172

  269

  THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO  KHUÔN CHÉN XÉT NGHIỆM Y TẾ SỬ DỤNG KÊNH DẪN NÓNG

  Nguyễn Hùng Dũng, Đặng Văn Nghìn

  173

  270

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẾN THỜI GIAN HÚT HẠT CẢI Ở MÁY GIEO HẠT TỰ ĐỘNG TRONG KHAY

  Nguyễn Văn Phố, Cao Trần Ngọc Tuấn, Đặng Văn Nghìn

  174

  272

  NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC BĂNG ĐẠN KHI TÍNH ĐẾN CÁC LỰC CẢN, KHE HỞ MẮT BĂNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CỨNG BĂNG ĐẠN ĐẾN QUÁ TRÌNH KÉO BĂNG SÚNG ĐẠI LIÊN

  GS.TS Nguyễn Hồng Lanh; Ths Vũ Xuân Long; Ths Nguyễn Thế Tài

  175

  274

  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG SẢN XUẤT BÚN TỰ ĐỘNG

  ThS. Phan Thanh Tú , TS. Vũ Kế Hoạch , PGS.TS. Lê Anh Đức

  176

  275

  THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT TẠO HÌNH ĐA CHIỀU

  Tưởng Phước Thọ Nguyễn Trường Thịnh,  Nguyễn Ngọc Phương

  177

  276

  GIẢI THUẬT TỐI ƯU HÓA CÁC TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN

  ThS. Phan Thanh Tú , PGS.TS. Trương Việt Anh

  178

  277

  THIẾT KẾ MÁY TẠO MẪU NHANH THEO CÔNG NGHỆ DLP

  Đặng Văn Nghìn, Nguyễn Đình Trọng, Trần Hồng Anh, Ngô Diệu Thạch, Gia Xuân Long

  179

  278

  HỆ THỐNG MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ ẢO

  Nguyễn Trường Thịnh, Tưởng Phước Thọ

  180

  280

  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY HÀN NGUỘI

  TS. Vũ Ngọc Thương

  181

  281

  TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH CÁN VÀNH

  PGS. Phạm Văn Nghệ, ThS. Lê Anh Quang, PGS. Lê Thái Hùng

  182

  282

  KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LÁ CÁNH HƯỚNG DÒNG MÁY BƠM CHÌM HƯỚNG TRỤC ĐẾN ĐẶC TÍNH NĂNG LƯỢNG CỦA BƠM BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG

  GS.TS. Nguyễn Thế Mịch, PGS.TS. Nguyễn Văn Bày, ThS. Nguyễn Minh Tuấn

  183

  283

  CHẾ TẠO LỚP PHỦ CỨNG TiN, ZrN, TiCN TRÊN DỤNG CỤ CẮT VÀ CHI TIẾT KHUÔN MẪU BẰNG CÔNG NGHỆ HỒ QUANG CHÂN KHÔNG

  ThS. Nguyễn Thành Hợp, ThS. Đinh Thanh Bình, PGS. TS Nguyễn Thị Phương Mai, TS. Phạm Hồng Tuấn

  184

  284

  NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG KẾT CẤU HÀN BẰNG CÔNG NGHỆ HÀN TỰ ĐỘNG VỚI BỘT KIM LOẠI BỔ SUNG

  ThS. Lê Văn Thoài, ThS. Nguyễn Minh Tân, TS. Hoàng Văn Châu, PGS.TS. Đào Quang Kế

  185

  285

  KIỂM TRA BỀN CHO CÁC KHÂU CỦA MÔ HÌNH MÁY PHAY CNC 5D DẠNG BÀN / BÀN TỰ CHẾ TẠO ĐỂ GIA CÔNG VẬT LIỆU MỀM

  Ngô Kiều Nhi, Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Huy Khang, Lại Đình Biên

  186

  286

  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT TIẾP TÂN

  Nguyễn Trường Thịnh, Tưởng Phước Thọ,  Nguyễn Ngọc Phương

  187

  287

  XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC MÁY IN 3D CƠ CẤU DELTA

  Ngô Kiều Nhi, Phạm Bảo Toàn, Nguyễn Quang Thành, Xa Viết Khoa, Phạm Hoàng Vũ

  188

  288

  NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY KHẮC ĐÁ CNC 3 TRỤC

  TS. Bùi Thanh Luân, KS. Nguyễn Đoan Hải 

  189

  289

  TẠO MẪU NHANH TỔ CHỨC TINH THỂ HÌNH TRỤ TRÊN CƠ SỞ TỐI ƯU HÓA ĐẶC TÍNH CỦA ĐƯỜNG QUÉT ĐƠN

  Đỗ Xuân Tươi, Đoàn Tất Khoa,  Nguyễn Anh Tú

  190

  290

  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH NĂNG LƯỢNG ĐẤT HẤP THỤ TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦM BẰNG MÁY LU RUNG

  Trần Hữu Lý

  191

  291

  NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU KIỆN BIÊN NHIỆT ĐẾN SỰ DI CHUYỂN CỦA VI GIỌT CHẤT LỎNG TRONG MICROCHANNEL

  Nguyễn Huy Bích

  192

  293

  SO SÁNH ĐẶC TÍNH MA SÁT CỦA MẪU THÉP PHỦ MÀNG  CrN VỚI MẪU THÉP THẤM NITƠ

  Trần Văn Đua, Phạm Đức Cường, Đào Duy Trung

  193

  294

  NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HỢP LÝ CHO CỘT CHỐNG CỦA GIÁ KHUNG THỦY LỰC DI ĐỘNG DÙNG TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH

   TS. Bùi Thanh Nhu, PGS.TS. Đinh Văn Chiến

  194

  295

  VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT, BIẾN DẠNG ĐẦU MŨI KHOAN CỦA MÁY KHOAN ĐẬP DÙNG ĐỂ KHOAN TẠO LỖ NỔ MÌN TRONG KHAI THÁC MỎ VÙNG QUẢNG NINH

  TS. Lê Quý Chiến, PGS.TS Đinh Văn Chiến

  195

  296

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC ĐẬP ĐẾN TUỔI THỌ CỦA ĐẦU MŨI KHOAN KHI KHOAN ĐẤT ĐÁ TẠO LỖ NỔ MÌN VÙNG THAN QUẢNG NINH

   TS. Lê Quý Chiến, PGS.TS Đinh Văn Chiến

  196

  297

  NGHIÊN CỨU TẠO MÀNG NITRIT TITAN TRÊN CHÀY ÉP NÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG ĐỌNG VẬT LÝ TRONG CHÂN KHÔNG

  Phạm Đức Cường, Trần Đức Quý, Nguyễn Quang Định

  197

  298

  TÍNH TOÁN MÔ MEN XOẮN XOÁY CỌC VÍT ĐẦU HÌNH NÓN VÀO ĐẤT

  Lê Văn Dưỡng, Trần Minh Tuấn, Đặng Đình Vũ

  198

  299

  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC SẮC ĐẾN TUỔI THỌ CỦA ĐẦU MŨI KHOAN KHI KHOAN ĐẤT ĐÁ TẠO LỖ NỔ MÌN VÙNG THAN QUẢNG NINH

  PGS.TS Đinh Văn Chiến

  199

  300

  NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN BỀN KẾT CẤU ĐÀI TƯỞNG NIỆM TRUÔNG BỒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẬP TẠO HÌNH

  PGS.TS. Phạm Văn Nghệ, KS. Hoàng Mạnh Trung, KS. Hoàng Văn Thủy

  200

  301

  GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHO CHẾ TẠO ROTOR STATOR ĐỘNG CƠ ĐIỆN BẰNG KHUÔN DẬP LIÊN TỤC

  Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Đắc Trung, Lê Trung Kiên, Đỗ Huy Đăng

  201

  304

  NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA MÁY HÃM LÙI PHÁO BINH

  Nguyễn Văn Dũng

  202

  305

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TƯƠNG TÁC CƠ NHIỆT GIỮA ĐẠN VÀ NÒNG ĐẾN TUỔI THỌ CỦA HỆ VŨ KHÍ CÓ NÒNG

  Nguyễn Văn Dũng

  203

  306

  XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG TẠO HÌNH CÓ TÍNH ĐẾN BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI CỦA HỆ CÔNG NGHỆ KHI TIỆN TRÊN MÁY CNC

  TSKH. Phạm Đình Tùng, TS. Phạm Quốc Hoàng, KS. Đỗ Thanh Bình

  204

  307

  ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN (h-FEM, p-FEM) CHO PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CỦA KẾT CẤU DÀN PHẲNG

  Đỗ Văn Hiến

  205

  308

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN MẶT ĐƯỜNG ĐẾN ĐẶC TÍNH PHANH KHI QUAY VÒNG CỦA ĐOÀN XE

  Dương Ngọc Khánh, Võ Văn Hường, Tạ Tuấn Hưng

  206

  309

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC XE ĐẾN ỔN ĐỊNH NGANG XE BÁN MOÓC

  Võ Văn Hường, Dương Ngọc Khánh, Tạ Tuấn Hưng

  207

  310

  KHẢ NĂNG DIỆT KHUẨN S. AUREUS CỦA PLASMA LẠNH Ở ÁP SUẤT THƯỜNG TRÊN KHĂN LẠNH

  Thái Văn Phước, Trần Ngọc Đảm

  208

  311

  STABLE AND PHYSICAL RESPONSE OF CONVEX HYPERELASTIC MODELS FOR FIBRE-REINFORCED MATERIALS

  Minh Tuan DUONG, Thi Thanh Hai TRAN

  209

  312

  NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHÍ HÓA SINH KHỐI TẠI VIỆT NAM

  ThS. Nguyễn Văn Lành, TS. Nguyễn Huy Bích, TS. Bùi Ngọc Hùng

  210

  313

  THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY ĐÓNG GÓI KHĂN ƯỚT, DIỆT KHUẨN  BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH

  Trần Ngọc Đảm, Thái Văn Phước, Nguyễn Long Phụng

  211

  314

  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG LỚP PHỦ BỘT HỢP KIM 67Ni18Cr5Si4B LÊN BỀ MẶT CHI TIẾT TRỤC THÉP C45 BỊ MÒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN NHIỆT KHÍ HVOF

  PGS.TS Đinh Văn Chiến

  212

  315

  NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY CẮT VỎ CỨNG TRÁI CA CAO

  Đặng Minh Phụng, Nguyễn Đăng Khoa, Trương Nguyễn Luân Vũ, Lê Minh Tuấn

  213

  316

  NGHIÊN CỨU SẤY CÁ SẶC RẰN THEO NGUYÊN LÝ SẤY BƠM NHIỆT VÀ SẤY BƠM NHIỆT KẾT HỢP VI SÓNG

  PGS. TS. Nguyễn Hay, PGS. TS. Lê Anh Đức, ThS. Nguyễn Văn Lành, TS. Bùi Ngọc Hùng

  214

  317

  NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY PHAY LĂN RĂNG CNC PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

  Đặng Minh Phụng, Lê Hiếu Giang, Lê Linh, Trương Nguyễn Luân Vũ, Trần Tiến Phát

  215

  318

  CÔNG NGHỆ PHỦ CỨNG DỤNG CỤ CẮT KIM LOẠI  VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

  KS. Ngô Đăng Huỳnh, TS. Tống Ngọc Tuấn, PGS.TS. Đào Quang Kế

  216

  319

  NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CHỊU NHIỆT CỦA HỢP KIM CO-263-3 ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ HÀN BỘT PLASMA

  Hoàng Văn Châu, Đào N. Quang Linh, Trương Tiến Lộc, Đào Quang Kế

  217

  320

  PHÂN TÍCH ỨNG XỬ TĨNH TẤM SANDWICH CÓ LÕI TỔ ONG

  Nguyễn Trung Kiên

  218

  321

  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CÁC ĐẶC TÍNH ÁP SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ CỦA Ổ ĐỠ THỦY ĐỘNG

  Trung Thiên PHẠM, Thị Thanh Hải TRẦN

  219

  323

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỀU TRƯỜNG VẬN TỐC DÒNG KHÍ TỚI HIỆU SUẤT CỦA THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN

  Ths.Triệu Quý Huy,  PGS.TS.Hoàng Văn Gợt

  220

  324

  THE APPLIED RESEARCH OF FRICTION WELDING TECHNIQUE IN NHA TRANG UNIVERSITY

  Trần Hưng TRÀ, Okazaki

  221

  325

  ẢNH HƯỞNG CỦA BÔI TRƠN LÀM NGUỘI TỐI THIỂU TỚI MÒN DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY CỨNG THÉP 65G 

  Nguyễn Thái Bình, Đỗ Như Hoàng, Bùi Thị Thu Hà , Phạm Văn Đông

  222

  326

  CÔNG NGHỆ MỚI GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM QUANG HỌC YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC ĐẶC BIỆT CAO

  Vũ Anh Tuấn

  223

  327

  NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN KHUNG XE TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU THAM DỰ CUỘC THI SHELL ECO-MARATHON

  Nguyễn Văn Bang, Vũ Văn Định

  224

  328

  SIMULATION OF DYNAMIC BEHAVIOR OF HOVERCRAFT HULL STRUCTURAL SUBJECTED TO UNDERWATER EXPLOSION SHOCKWAVE

  Nguyen Ngoc Kien, Hai-Anh Nguyen

  225

  329

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THAM SỐ KẾT CẤU MŨI ĐẦU ĐẠN ĐẾN LỰC CẢN KHI VIÊN ĐẠN CHUYỂN ĐỘNG DƯỚI NƯỚC VỚI HIỆU ỨNG CAVITY

  Ths. Nguyễn Đức Thuyên

  226

  330

  XÁC ĐỊNH BÁN KÍNH CỦA SẢN PHẨM NỔ VÀ NĂNG LƯỢNG BAN ĐẦU CỦA SÓNG XUNG KÍCH KHI NỔ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

  Nguyễn Gia Thắng

  227

  332

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN CƠ TÍNH LỚP PHỦ BỘT HỢP KIM 67Ni18Cr5Si4B TRÊN NỀN TRỤC THÉP C45 BẰNG CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ NHIỆT KHÍ TỐC ĐỘ CAO HVOF

  ThS Phạm Văn Liệu, PGS.TS Đinh Văn Chiến

  228

  333

  PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG ĐỘNG HỌC CỦA ỐNG ĐẶT TRÊN NỀN ĐÀN HỒI CHỊU TẢI TRỌNG SÓNG XUNG KÍCH

  Th.S Nguyễn Việt Hà

  229

  334

  NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG VIBA TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA BIODIESEL BẰNG CARBON HOẠT HÓA

  Nguyễn Vũ Lân, Hsiao Ming Chien

  230

  335

  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THẤM CARBON ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ BỀN MÒN CỦA BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH CHẾ TẠO BẰNG THÉP 18ХГТ

  Phạm Văn Đông

  231

  336

  ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC TIẾP TUYẾN VÀ ỨNG SUẤT TIẾP XÚC ĐẾN ĐỘ MÒN CỦA BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH THẤM CARBON

  Phạm Văn Đông

  232

  337

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ SẠCH BỀ MẶT KHUÔN MẪU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ĐÁ KHÔ CO2

  Phùng Xuân Sơn, Phạm Văn Đông, Nguyễn Xuân Yên, Bạch Thanh Bắc

  233

  338

  PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC VỎ TRỤ THOẢI CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN CHỊU TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG KHÍ ĐỘNG

  Lê Thúc Định

  234

  339

  KHẢ NĂNG ĐIỀN ĐẦY KHUÔN VÀ MỨC ĐỘ CHÁY DÍNH CÁT KHI ĐÚC HỢP KIM A356 THEO CÔNG NGHỆ MẪU HÓA KHÍ

  Nguyễn Ngọc Hà, Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Thiện, Nguyễn Nhất Trí, Lại Đình Hoài

 • THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SANG NGÀY 6/11/2015  Kính gửi: Quý Tác giả, Quý Viện, Trường, Cơ quan

   
  Ban Tổ chức Hội nghị KH-CN Toàn quốc về Cơ khí lần 4 năm 2015 chân thành cảm ơn Quý Tác giả đã gửi bài báo tham gia Hội nghị. Hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 252 bài toàn văn, trong đó Ban Tổ chức đã tiến hành gửi tất cả các bài cho phản biện và đã nhận, phản hồi kết quả của 220 bài. Như vậy, vẫn còn khá nhiều bài báo chưa nhận được kết quả phản biện, bên cạnh đó, Ban Tổ chức đang nỗ lực nhận, kiểm tra và trả lời cho các tác giả có bài chỉnh sửa trong khi quỹ thời gian còn lại khá ngắn, do vậy, để cho Hội nghị diễn ra đạt được chất lượng và thành công nên Ban Tổ chức quyết định dời thời gian tổ chức Hội nghị từ ngày 9 và 10/10/2015 sang ngày 06/11/2015.

  Việc dời ngày tổ chức Hội nghị chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến lịch công tác và kế hoạch của Quý tác giả, tuy nhiên đây là trường hợp bất khả kháng nên Ban tổ chức rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý tác giả và hy vọng thông qua việc gia hạn này các tác giả sẽ có thêm thời gian để hoàn thiện bài báo.

  Vì ngày tổ chức Hội nghị được dời sang ngày 6/11/2015 nên hạn đóng phí sẽ được gia hạn đến ngày 30/9/2015.

  Ban tổ chức sẽ cố gắng phản hồi cho các tác giả có bài báo chưa nhận kết quả phản biện trong thời gian sớm nhất.

  Trân trọng./.

 • THÔNG TIN ĐÓNG LỆ PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ  A. ĐỐI VỚI CÁC TÁC GIẢ BÀI BÁO HỘI NGHỊ

  ĐÓNG PHÍ TRƯỚC NGÀY 30/9/2015
  LƯU Ý: CHỈ CÓ NHỮNG BÀI BÁO ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐĂNG VÀ ĐÃ ĐÓNG PHÍ MỚI ĐƯỢC IN TRONG PROCEEDINGS CỦA HỘI NGHỊ

  1. Mức lệ phí: 500.000đồng/bài (bao gồm phí đăng bài, 01 suất tham dự và báo cáo tại Hội nghị, 01 cuốn Proceedings, ăn trưa, tiệc trà giữa buổi)

  CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:

  * TRƯỜNG HỢP 01 NGƯỜI LÀ TÁC GIẢ DUY NHẤT CỦA NHIỀU BÀI BÁO THÌ:
  - Bài thứ nhất: 500.000 đồng
  - Kể từ bài thứ hai: 300.000 đồng/bài
  (bao gồm phí đăng bài, 01 suất tham dự và báo cáo tại Hội nghị, 01 cuốn Proceedings, ăn trưa, tiệc trà giữa buổi)
  Ví dụ: ông Nguyễn Văn A là tác giả duy nhất (BÀI BÁO CHỈ CÓ 1 TÁC GIẢ) của N bài báo thì số tiền cần đóng là: 500.000 + 300.000x(N-1)

  * TRƯỜNG HỢP NHIỀU TÁC GIẢ CỦA 1 BÀI BÁO CÙNG MONG MUỐN THAM DỰ HỘI NGHỊ:
  Ngoài 500.000 đồng của tác giả thứ nhất đã đóng thì cứ mỗi tác giả đăng ký tham dự tăng thêm sẽ đóng:
  - 500.000 đồng/người (bao gồm 01 cuốn Proceedings, tài liệu, ăn trưa và tiệc trà giữa buổi)
  - 300.000 đồng/người (tài liệu, ăn trưa, tiệc trà giữa buổi, KHÔNG có Proceedings)

  2. Thủ tục nộp tiền:
  Quý tác giả vui lòng nộp tiền qua ngân hàng trước ngày 30/9/2015 theo thông tin tài khoản sau:

  Tên Tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  Số Tài Khoản: 31410001800857 
  Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Sài Gòn
  Nội dung nộp tiền: Lệ phí Hội nghị VCME 2015 – Bài báo số ... (Mã số của Báo cáo) của tác giả: …... (Tên của tác giả 1) và ……. (tên của tác giả 2, tác giả 3… nếu có)

  3. Đăng ký danh sách đại biểu (BẮT BUỘC THỰC HIỆN):
  Nhằm giúp Ban tổ chức chuẩn bị công tác gửi thư mời, tiếp đón được chu đáo, sau khi đóng phí, Quý tác giả vui lòng đăng ký online danh sách đại biểu tham dự theo linhk sau: 
  https://docs.google.com/a/hcmute.edu.vn/forms/d/1lEeYAX60jfvzxAyCIhMevM2Gz1_tLf-eQov0f88O9wc/viewform  B. ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU KHÔNG PHẢI LÀ TÁC GIẢ BÀI BÁO 

  ĐÓNG PHÍ TRƯỚC NGÀY 30/9/2015

  1. Mức lệ phí: 500.000 đồng/người (phí này bao gồm 01 cuốn Proceedings, tài liệu, ăn trưa và tiệc trà giữa buổi)

  2. Thủ tục nộp tiền
  Quý tác giả vui lòng nộp tiền qua ngân hàng trước ngày 25/9/2015 theo thông tin tài khoản sau: 

  Tên Tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  Số Tài Khoản: 31410001800857 
  Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Sài Gòn
  Nội dung nộp tiền: Lệ phí tham dự Hội nghị VCME 2015 - Tên người tham dự


  3. Đăng ký tham  dự
  Sau khi đóng phí tham dự, Quý đại biểu vui lòng đăng ký danh sách cho Ban tổ chức theo hướng dẫn như sau:

  Cách 1: Đăng ký online theo link:
  https://docs.google.com/a/hcmute.edu.vn/forms/d/1QRawJ6ltM3TrvV2z9VGsJzbuQ6U7_M_JUJpxIYy2kdE/viewform 

  Cách 2: Đăng ký qua email
  hoinghicokhi2015@hcmute.edu.vn 
  Nội dung thông tin đăng ký gồm:
  -   Họ tên người đăng ký tham dự:…………………………………………….
  -   Học vị, học hàm:……………………………………………………………
  -   Công việc đang làm:………………………………………………………..
  -   Nơi làm việc………………………………………………………………..
  -   Địa chỉ:……………………………………………………………………..
  -   E-mail:……………………  Di động: ……………


  Để Hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp, Ban tổ chức rất mong nhận được sự cộng tác từ Quý đại biểu và Quý tác giả.
  Trân trọng./.

 • VCME 2015 - CALL FOR PAPER  PLEASE CLICK HERE TO DOWNLOAD VCME 2015 CALL FOR PAPER

  PLEASE CLICK HERE TO DOWNLOAD VCME 2015 PAPER TEMPLATE

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: vp.congdoan@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 4,849

Tổng truy cập:75,649