LINK DOWNLOAD KỶ YẾU HỘI NGHỊ

TẬP 1 (Cơ khí Chế tạo máy; Cơ khí động lực; Kỹ thuật nhiệt, năng lượng tái tạo; Cơ khí Nông - Lâm nghiệp, xây dựng, giao thông,…)
 
Link upfile.vn - Volume 1
Link Dropbox - Volume 1

TẬP 2 (Tự động hóa - Robot, Cơ Điện tử; Kỹ thuật vật liệu cơ khí; Cơ khí chính xác, công nghệ khuôn mẫu; Cơ học máy)

Link upfile.vn - Volume 2
Link Dropbox - Volume 2HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV

--NGÀY 06 THÁNG 11 - 2015--


Hội nghị Khoa học-Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, diễn đàn rộng lớn nhất của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí sẽ được Tổng Hội Cơ Khí Việt Nam, trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 06 tháng 11 năm 2015, tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh và trường Đại học  Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, nhằm mục đích:
- Thông báo các kết quả về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực cơ khí trong 5 năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2010 đến nay.
- Đề xuất các nội dung KHCN và đào tạo đến năm 2020 và một số năm tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả KHCN- đào tạo về cơ khí.
- Gắn chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp.
- Góp phần thúc đẩy vai trò của KHCN Cơ khí vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

CÁC PHÂN BAN KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ

Cơ khí Chế tạo máy:  Phòng A1.1002
Cơ khí Động lực: Phòng A1.1201
Kỹ thuật nhiệt, năng lượng tái tạo: Phòng A1.1202
Cơ khí Nông - Lâm nghiệp, xây dựng, giao thông: Phòng A1.1203
Tự động hóa - Robot, Cơ Điện tử: Phòng A1.1004
Kỹ thuật vật liệu cơ khí: Phòng A1.1005
Cơ khí chính xác, công nghệ khuôn mẫu: Phòng A1.1007
Cơ học máy: Phòng A1.1205


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: vp.congdoan@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 4,840

Tổng truy cập:75,640