• THỂ LỆ VIẾT BÀI
  1. Yêu cầu chung:

  Bài báo tham dự Hội nghị Khoa học-Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí 2015 là bài báo nghiên cứu gốc, chưa được công bố ở bất kì hội nghị hay tạp chí khoa học nào.


  2. Bản thảo:
  Bài báo tham dự Hội nghị gồm các phần theo thứ tự như sau:

  Phần 1. Tiêu đề bài báo: Bằng tiếng Việt và tiếng Anh (đối với bài báo bằng tiếng Việt) và ngược lại (đối với bài báo bằng tiếng Anh)
  Phần 2. Thông tin tác giả: Họ tên (bao gồm học hàm, học vị), cơ quan công tác và địa chỉ, hộp thư email.
  Phần 3. Tóm tắt: không quá 350 từ.
  Từ khóa: từ 5 đến 8 từ
  Phần 4. Abstract: Dịch Tóm tắt ở trên ra tiếng Anh
  Keywords: Dịch từ khóa ở trên ra tiếng Anh
  Phần 5. Nội dung bài báo.
  Phần 6. Lời cảm ơn (nếu có).
  Phần 7. Tài liệu tham khảo.
  Phần 8. Thông tin liên hệ tác giả (Họ tên, hộp thư email, số điện thoại di động hoặc cố định).

  LƯU Ý:
  - Bản thảo được soạn trên định dạng MS Word và khổ giấy A4; Căn lề trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm, căn lề đều 2 bên (justified), sử dụng bảng mã Unicode, phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 12 (trừ tiêu đề cỡ chữ 13), dãn dòng 1 line (single), cách đoạn trên dưới 6pt và KHÔNG CHIA CỘT. Mỗi bài báo dài không quá 8 trang. 
  - Các đề mục trong phần nội dung được đánh số thứ tự theo dạng 1,2,3…, không đánh theo số La mã hoặc theo thứ tự A,B,C.
  - Hình ảnh, bảng biểu và đồ thị phải trình bày rõ ràng. Thứ tự hình ảnh, bảng biểu, đồ thị được đánh số theo thứ tự trong bài, không đánh theo thứ tự các đề mục. Tên bảng được ghi phía trên bảng. Tên hình vẽ, đồ thị được ghi bên dưới hình vẽ và đồ thị. Chú thích được in nghiêng.
  - Chỉ có những tài liệu được trích dẫn trong bài báo mới đưa vào phần Tài liệu tham khảo.  Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự trích dẫn. Đối với tài liệu là sách thì ghi theo trình tự: tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản. Đối với tài liệu là bài báo: tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, năm xuất bản, tập, số, trang (trang-trang). Đối với tài liệu từ internet cần ghi rõ họ tên tác giả, tên tài liệu, năm công bố, đường dẫn. Trong bài báo, ở những nội dung tác giả đã tham khảo hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu từ các tài liệu khoa học khác cần đánh số và đặt trong […] – là số thứ tự của tài liệu sắp xếp trong phần tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần ghi theo ngôn từ gốc, không dịch, không phiên âm.

   

  VUI LÒNG TẢI MẪU BÀI BÁO TẠI ĐÂY
  (PLEASE CLICK HERE TO DOWNLOAD PAPER TEMPLATE)

  LƯU Ý: MẪU NÀY DÙNG CHO CẢ BÀI BÁO VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH

  QUÝ TÁC GIẢ CÓ THỂ THAM KHẢO BÀI FORMAT MẪU TẠI ĐÂY


  3. Thời gian gửi bài
  - Gửi tóm tắt báo cáo trước ngày 30/06/2015 GIA HẠN ĐẾN NGÀY 15/7/2015
  - Gửi toàn văn bài báo trước ngày 31/07/2015 GIA HẠN ĐẾN NGÀY 15/8/2015


  4. Địa chỉ gửi bài 


  Tác giả có thể nộp bài theo 2 cách sau:

  Cách 1: Nộp trực tuyến qua Easy chair theo địa chỉ: https://easychair.org/conferences/?conf=hncokhi2015

  Cách 2: Nộp bài trực tiếp cho Ban tổ chức theo địa chỉ email: hoinghicokhi2015@hcmute.edu.vn

  Ban tổ chức khuyến khích các tác giả nộp bài qua hệ thống Easy chair (Cách 1) để tiện quản lý và theo dõi. Cách thức nộp bài theo cách này vui lòng xem HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY. 

  Trường hợp các tác giả gửi bài qua email, Ban tổ chức sẽ tiến hành cập nhật giúp vào hệ thống easy chair, sau đó hệ thống sẽ gửi thông báo yêu cầu tác giả lập tài khoản để tiến hành quản lý và cập nhật thông tin bài báo của mình khi mong muốn.


Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: vp.congdoan@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 4,842

Tổng truy cập:75,642