Tác giả :

BAN CHỈ ĐẠO

1. TRƯỞNG BAN:  

- TS. Đỗ Hữu Hào - Tổng Hội Cơ Khí Việt Nam

2. PHÓ BAN: 
- GS.TSKH. Bành Tiến Long - Tổng Hội Cơ Khí Việt Nam
- PGS.TS. Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
- PGS.TS. Nguyễn Hay Hiệu trưởng ĐH Nông lâm Tp.HCM

BAN TỔ CHỨC

1. TRƯỞNG BAN: 
- PGS.TS. Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
- PGS.TS. Nguyễn Hay – Hiệu trưởng ĐH Nông lâm Tp.HCM

2. PHÓ BAN: 
- KS. Tạ Quang Mai – Hội Cơ Khí Việt Nam

3. ỦY VIÊN:
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (HCMUTE)
- TS. Ngô Văn Thuyên
- PGS.TS. Lê Hiếu Giang
- PGS.TS. Hoàng An Quốc

Trường ĐH Nông lâm Tp.HCM (NLU)
- PGS.TS. Bùi Văn Miên
- TS.Nguyễn Huy Bích
- TS. Bùi Ngọc Hùng

BAN THƯ KÝ

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (HCMUTE)
PGS.TS. Hoàng An Quốc; PGS.TS. Đỗ Thành Trung, TS. Nguyễn Vũ Lân, PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh, PGS.TS. Đặng Thành Trung, CN. Châu Ngọc Thìn, CN. Nguyễn Đăng Nam, CN. Hoàng Huyền Anh, CN. Huỳnh Hà Yến

Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM (HCMNLU)
TS. Nguyễn Huy Bích, TS. Bùi Ngọc Hùng, PGS.TS. Nguyễn Phú Hoà, TS. Lê Anh Đức, ThS. Nguyễn Lê Tường, ThS. Nguyễn Văn Lành
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 5,255

Tổng truy cập:71,064