• ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC DỰ KIẾN


  Stt


  Phân ban  


  Địa điểm tổ chứ


   1

   Cơ khí Chế tạo máy  ĐH Sư phạm Kỹ thuật
   2  Cơ khí Động lực  ĐH Sư phạm Kỹ thuật

   3  Kỹ thuật Nhiệt – Năng lượng tái tạo  ĐH Sư phạm Kỹ thuật

   4  Cơ khí Nông – Lâm nghiệp, Xây dựng,   
   Giao thông,…

  ĐH Sư phạm Kỹ thuật
   5  Tự động hóa – Robot  ĐH Sư phạm Kỹ thuật

   6  Kỹ thuật vật liệu Cơ khí  ĐH Sư phạm Kỹ thuật

   7  Cơ điện từ - Y sinh  ĐH Sư phạm Kỹ thuật

   8  Chiến lược phát triển KHCN 
  và đào tạo nguồn nhân lực cơ khí
   ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8230
E-mail: vp.congdoan@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 4,837

Tổng truy cập:75,637